CERTIFIKÁTY A OPRÁVNENIA

Pre spoločnosť zaoberajúcou sa montážou a servisom klimatizačných zariadení je certifikácia veľmi dôležitá či už z právneho hľadiska alebo odborného. U nás sa na kompletnú certifikáciu môžte spoľahnúť ako dôkazom si môžte pozrieť naše certifikáty.

Certifikát ktorý nás oprávňuje pracovať s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu II

Osvedčenie § 21 Elektrotechnik v nadväznosti na vyhlášku č. 508/2009 Z. z..

Osvedčenie STN EN ISO 13585 ktoré nás oprávňuje spájkovať medené potrubia

EU Certifikovaný montér tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EPHA

Osvedčenie pre inštalatérov tepelných čerpadiel umožňujúce poberanie dotácií v rámci programu ``Zelená domácnostiam``